کاربر گرامی؛ از طریق فرم زیر می‌توانید به‌وسیله‌ی 3 پارامتر شماره موبایل، ایمیل یا شماره سفارش، از وضعیت سفارشتان اطلاع پیدا کنید.

توجه: سفارشاتی که با موبایل و ایمیل جستجو می‌شوند اگر بیش از ۱ سفارش وجود داشته باشد، مجموع ۴ سفارش در ۲۰ روز اخیر در فرم پیگیری نمایش داده می‌شود!