شرکت پردیس هوا رایحه تولید کننده انواع سیستم‌های پالایش هوا و خوشبو کننده‌های فضا، در راستای حفظ محیط زیست و سلامت مشتریان و ذینفعان خود، سیستم مدیریت کیفیت خود را مطابق با استاندارد ISO 9001 طرح ریزی نموده است. در این راستا مبانی زیر جهت نیل به اهداف عالیه شرکت در نظر گفته شده است:

  1. رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان
  2. توسعه منابع انسانی از طریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثربخش علی الخصوص در حوزه‌های اجرایی
  3. فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران در تصمیم‌گیری‌های سازمانی
  4. گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه از تجهیزات موجود
  5. افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات
  6. پژوهش و نوآوری در خصوص محصولات محیط زیستی
  7. ارتقاء دانش پرسنل در خصوص حفظ ایمنی و سلامت خود به عنوان سرمایه‌های سازمان
  8. جذب و حمایت از ایده‌های درون و برون سازمانی در راستای تولید محصولات محیط زیستی و ارتقاء سلامت مشتریان